IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Organizator 8. Adria Advent Marathona JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, (dalje: Organizator) kao voditelj zbirke osobnih podataka pruža Vam informacije o obradi Vaših osobnih podataka u prijavama na sve utrke objavljene na internetskoj stranici www.crikvenica-marathon.com.
Organizator poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Prihvaćanjem ove izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u Prijavu smatra se da dobrovoljno i izričito dajete suglasnost za prikupljanje i obradu istih. Također, izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka, dok se za osobe mlađe od 18 godina smatra da je privola dana uz suglasnost roditelja ili staratelja.
Prikupljanje i obrada osobnih podataka provodi se u svrhu Vaše registracije te u svrhu provedbe i organizacije utrke.
Neposredno prije, za vrijeme i poslije utrke, utrka će se snimati te će se fotografije i videomaterijal koristiti za interne potrebe i potrebe promocije događaja i sponzora.
Ustupljeni osobni podaci čuvati će se 10 (deset) godina, nakon čega će se isti automatski brisati.
Ustupljeni osobni podaci, Organizator ne prenosi trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.
U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te tražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka. Također, danu privolu za obradu podataka možete u potpunosti ili djelomično povući ili opozvati bez naknade. Zahtjev za ostvarivanje navedenih prava možete uputiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-maila sluzbenik@jadran-crikvenica.hr ili poštom na adresu Jadran d.d., Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ove web-stranice potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli te dopuštate da Organizator koristi i obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu održavanja 8. Adria Advent Marathona.

This post is also available in: Croatian